Aangifte doen

Bedreigingen

Doe altijd melding bij PersVeilig

Krijg je in je werk te maken met agressie, bedreiging of geweld? Meld dit dan altijd bij PersVeilig. Dat is ten eerste belangrijk omdat wij de centrale plek zijn om data te verzamelen over agressie en geweld tegen journalisten. Ten tweede nemen wij deze data mee in ons overleg met politie en OM en helpt het ons bij het ontwikkelen van trainingen en beleid. Ten derde biedt PersVeilig steun, advies en een luisterend oor als je met agressie, intimidatie of geweld te maken hebt gehad. 
Nog te vaak doen journalisten geen melding, omdat ze in beslag worden genomen door de waan van de dag of omdat ze dermate gewend zijn geraakt aan agressie dat ze vinden dat het ‘erbij’ hoort. Wij willen oproepen om wél altijd melding te doen, want alleen dan kunnen we agressie en geweld een halt toeroepen.

De verschillende vormen van bedreiging vragen ieder om hun eigen aanpak. Bekijk hieronder welke.