Agressie

Wat is agressie?

Wat is agressie?

Agressie is een hele brede term. Er valt heel veel onder die noemer. Een stomp terwijl je verslag doet van een demonstratie bijvoorbeeld, maar ook scheldpartijen die aan jou gericht zijn en een bedreiging op sociale media tellen mee.

Wat valt er onder agressie?

Alle vormen van dreiging, geweld of intimidatie vallen onder agressie. Het gaat om:

 • bedreiging (bijvoorbeeld mondeling, via een dreigbrief, via social media of via bronnen vernomen tenzij de journalist uit ethische afwegingen besluit dat er geen aangifte gedaan moet worden (onthullen bronnen bijvoorbeeld)
 • fysiek geweld (als er sprake is van letsel en/of schade)
 • seksueel geweld (verkrachting, aanranding, betasting, e.d.)
 • discriminatie (naar huidskleur, geloofsovertuiging, sekse, seksuele geaardheid of voorkeur)
 • stalken / stelselmatige intimidatie (al dan niet via social media)
 • diefstal
 • vernieling

Van wie kun je agressie verwachten?

Kort door de bocht: van iedereen. Daders zijn volgens onderzoek vaak gewone burgers. Maar dan wel burgers die voelen dat ze reden hebben om agressief te doen. Familieleden van verdachten of veroordeelden die een gevoel van onrecht hebben bijvoorbeeld. Of buurtbewoners die geen zin hebben in journalisten op de stoep.

Volgers van politieke stromingen die intimidatie niet schuwen kunnen ook agressie vertonen, net als het bedrijfsleven, verwarde personen, criminelen, de politiek en de overheid.

Wat is de collectieve norm?

De journalisten die met dreiging, geweld en intimidatie te maken krijgen zo veilig mogelijk hun werk te laten doen. Dat is het doel van de collectieve norm.

Daarmee stellen we een heldere en eenduidige grens die als leidraad geldt voor het melden en aangifte doen voor journalisten en opdrachtgevers.

Wat staat er in de collectieve norm?

In de norm is afgesproken dat journalisten en hun werkgevers altijd actie ondernemen als een journalist met een van deze vormen van agressie te maken krijgt.

In de volgende gevallen wordt altijd aangifte gedaan:

 • bedreiging (bijvoorbeeld mondeling, via een dreigbrief, via social media of via bronnen vernomen tenzij de journalist uit ethische afwegingen besluit dat er geen aangifte gedaan moet worden (onthullen bronnen bijvoorbeeld)
 • fysiek geweld (als er sprake is van letsel en/of schade)
 • seksueel geweld (verkrachting, aanranding, betasting, e.d.)
 • discriminatie (naar huidskleur, geloofsovertuiging, sekse, seksuele geaardheid of voorkeur)
 • stalken / stelselmatige intimidatie (al dan niet via social media)
 • diefstal
 • vernieling

Wil je de collectieve norm voor de mediasector zelf bekijken, klik dan hier

Hogere strafeisen

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) ondersteunen de norm en zullen bij overtreding optreden conform de afspraken in het protocol PersVeilig. In het geval van agressie of geweld tegen journalisten verdubbelt het OM de strafeis.

Er wordt dus een twee keer zo zware straf geëist als bij bedreiging of geweld tegen gewone burgers. Dat geldt echt alleen wanneer de bedreiging of de uiting van geweld te maken heeft met het werk van de journalist. De politie zorgt ervoor dat meldingen van agressie of geweld direct opgevolgd worden. Zie protocol

Waarom is een collectieve norm belangrijk?

83 procent van de journalisten vindt het belangrijk dat er maatregelen worden genomen om hen beter te beschermen. En dat is niet voor niets. Want 61 procent van de journalisten in Nederland heeft weleens met bedreiging te maken. 7 procent van hen krijgt er zelfs wekelijks mee te maken.

Angst en zelfcensuur

Die mate van bedreigingen heeft invloed op de beroepsgroep. Bijna drie op de vier journalisten denkt dat bedreigingen ertoe leiden dat collega’s terughoudender zijn in wat ze naar buiten brengen. De helft van de journalisten denkt dat die terughoudendheid de afgelopen jaren is toegenomen.

En het blijft niet alleen bij denken, blijkt uit onderzoek. Bijna een kwart van de journalisten is weleens bang om nieuws naar buiten te brengen. Dat leidt tot zelfcensuur: 16 procent van de journalisten past berichtgeving aan uit angst voor bedreigingen. En net iets minder –15 procent – publiceert soms liever gewoon helemaal niet.

Alle neuzen dezelfde kant op

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Wanneer journalisten de vraag voorgeschoteld krijgen wat volgens hen de beste maatregelen zijn, kiezen ze voor:

 • cursussen en trainingen voor journalisten, zoals bijvoorbeeld een training conflicthantering
 • een hardere aanpak vanuit politie en justitie

Het Protocol PersVeilig helpt vooral bij die laatste. In de collectieve norm is afgesproken wanneer journalisten aangifte doen. In de collectieve norm spreken media en journalisten ook met elkaar af dat ze altijd melding doen bij PersVeilig van bedreiging, geweld of intimidatie. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) ondersteunen de collectieve norm.

Doordat alle neuzen dezelfde kant op staan wordt het registeren van agressie tegen journalisten én ook de aanpak door de politie en het OM versterkt. Samen sta je sterk.

Zie ook:

Journalisten

Ik word bedreigdWat moeten journalisten doen bij agressie? Bedreiging, geweld en intimidatie voorkomen is niet altijd mogelijk. Krijg jij – of een van je werknemers – te maken met agressie, volg dan de volgende stappen. Dit kun je zelf als slachtoffer doen Dit kun je...

Werkgevers

Ik word bedreigd Wat moeten werkgevers doen bij agressie? Bedreiging, geweld en intimidatie voorkomen is niet altijd mogelijk. Krijg jij – of een van je werknemers – te maken met agressie, volg dan de volgende stappen. Dit kun je als werkgever doen Dit kun je doen...

Zie ook:

Journalisten

Ik word bedreigdWat moeten journalisten doen bij agressie? Bedreiging, geweld en intimidatie voorkomen is niet altijd mogelijk. Krijg jij – of een van je werknemers – te maken met agressie, volg dan de volgende stappen. Dit kun je zelf als slachtoffer doen Dit kun je...

Werkgevers

Ik word bedreigd Wat moeten werkgevers doen bij agressie? Bedreiging, geweld en intimidatie voorkomen is niet altijd mogelijk. Krijg jij – of een van je werknemers – te maken met agressie, volg dan de volgende stappen. Dit kun je als werkgever doen Dit kun je doen...