Over PersVeilig

Analyse meldingen

Sinds 2020 is er een meldpunt en helpdesk voor journalisten die te maken hebben met bedreiging, agressie en geweld. Maak je een onveilige of dreigende situatie mee, dan meld je dit bij PersVeilig. PersVeilig registreert de melding, analyseert deze jaarlijks en staat de journalist met raad en daad bij. 

Meldingen 2020 

In 2020 zijn er 121 meldingen binnengekomen bij PersVeilig. Het grootste deel van de meldingen (74) gaat over bedreigingen. Er waren 22 meldingen van fysiek geweld en 8 meldingen van vernielingen. Ook kwamen er meldingen binnen van stalken en stelselmatige intimidatie, van laster en van angst voor geweld. In tientallen gevallen hadden journalisten advies of ondersteuning nodig.

Meldingen 2021

In 2021 hebben 272 journalisten zich gemeld bij PersVeilig met incidenten als bedreiging en fysiek geweld. Dat gebeurde 58 keer via social media, 31 keer tijdens demonstraties/rellen en 13 keer in hun privé omgeving. Nog eens 73 journalisten deden melding van fysiek geweld. Daarnaast kwamen er 22 klachten binnen over stalking en stelselmatige intimidatie. Een enkele journalist deed melding van seksueel geweld.