Over PersVeilig

Onderzoek veiligheid journalisten

In 2021 heeft I&O research in opdracht van PersVeilig een onderzoek gedaan naar agressie en bedreiging tegen journalisten.

Een dreigend klimaat

Dit onderzoek was het vervolg op het rapport van Prof. dr. Alex Brenninkmeijer Een dreigend klimaat in 2017. Toen gaf één op de zes journalisten aan wel eens met bedreiging of geweld te maken te hebben. 

Toename van agressie en geweld

In het onderzoek van I&O research hebben acht op de tien journalisten die hebben meegewerkt aan het onderzoek wel eens te maken met een vorm van agressie of bedreiging. Dat is een van de schokkende conclusies uit het rapport. Een duidelijke toename ten opzichte van 2017.  

Ook blijkt uit het rapport dat 30 procent van de journalisten géén melding doet na een incident. Dat moet veranderen, want door melding te doen bij PersVeilig kunnen we journalisten niet alleen helpen, maar krijgen we ook beter inzicht in de aard en omvang van agressie en dreiging. 

Meer weten?

Factsheet Agressie en bedreiging richting journalisten (pdf)

Onderzoeksrapport Agressie en bedreiging richting journalisten (pdf)

Lees hier het nieuwsbericht over het PersVeilig rapport