Hoe voorkom ik?

Trainingen voor journalisten

Training PersVeilig voor journalisten

Deze training gericht op journalisten die in het veld werkzaam zijn bestaat uit 3 dagdelen.
Dagdeel 1 behandelt de verschillende soorten van bedreigingen er zijn en hoe daarmee om te gaan.
Dagdeel 2 wordt door middel van een interactieve training diverse situaties nagespeeld
Dagdeel 3 richt zich met name op de nazorg en is voor zowel journalisten als leidinggevenden.

Dagdeel 1 Bedreigingen

Inhoud
Vormen van geweld en agressie waar journalisten mee te maken krijgen:

Introductie
– Online
– Werken in grote groepen, menigte demonstraties, bepaalde wijken
– Aanslagen
– Georganiseerde misdaad

Vorm
Elk onderdeel wordt met behulp van video’s, foto’s en cases uitgewerkt:

  • Online bescherming/bewaren bewijsmateriaal/blokkeren social media misbruik (vrouwen)
  • Voorbereiden op het werken in grote groepen, de deelnemers wordt aan de hand van een casus gevraagd een risico analyse te maken
  • Hoe om te gaan met aanslagen, zowel op media gericht als de verslaglegging tijdens aanslagen. Hoe overleef je die?
  • Welke maatregelen zijn te treffen tegen de georganiseerde misdaad

Vervolg
Het melden van agressie, geweld en vernieling. Tijdens dit onderdeel wordt aandacht besteed aan wanneer, bij wie en waar je agressie e.e.a. meldt. Wanneer en door wie kan er aangifte worden gedaan.

Doel
Na deze training kunnen deelnemers situaties van mogelijke agressie van te voren inschatten.

  • Maken van een risico analyse
  • Kunnen maatregelen treffen ter bescherming online agressie
  • Weten zij hoe te handelen als ze met agressie te maken hebben gehad

Aantal deelnemers
Maximaal 20.

Materiaal
– Video
– Voorbeeld cases

Duur
1 dagdeel, maximaal 4 uur

Trainer
De cursus wordt gegeven en begeleid ervaringsdeskundige Peter ter Velde, Veiligheidscoördinator NOS.

Deel 2 de praktijk

Een training van een dagdeel waar op een intensieve, actieve maar ook leuke manier aandacht besteed wordt aan het effectiever omgaan met agressief gedrag.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan bod
1. Verschillende soorten van agressie en hoe ga je daar mee om;
2. Hoe voorkom ik dat conflicten escaleren;
3. Hoe de-escaleer ik agressie;
4. Interventie bij collega’s
5. Bewustwording eigen gedrag en het effect daarvan op anderen

Vorm
Tijdens de training zullen leerdoelen worden geïnventariseerd en zullen de ingebrachte cases door de trainer met een medewerker worden uitgespeeld. Dit laatste met als doel gezamenlijk ‘betere’ strategieën te bedenken en/of tips te formuleren om beter om te gaan met agressief gedrag.

Doel
Na de ze training kunnen/zijn deelnemers:
– escalerende situaties voorkomen en hanteren
– agressieve situaties beheersen
– zorgen voor eigen veiligheid/grenzen stellen
– zich bewust van eigen non-verbale communicatie en het effect daarvan op anderen

Materiaal
Alle deelnemers ontvangen een hand-out waarop de hoofdpunten van de in de training gebruikte theorie zijn opgenomen (frustratie en instrumentele agressie; Roos van Leary)

Duur
1 dagdeel (maximaal 4 uur)

Trainer
Fenno Moes (1964) Trainer & adviseur. Studeerde in 1989 af aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is eigenaar van de Agressieacademie en Durga training & acteurs. Volgde diverse opleidingen op het gebied van toegepaste psychologie(o.a RET gecertificeerd door Albert Ellis Institute in New York), en behaalde in 2010 zijn Bachelors “Violence Reduction” aan de Glamorgan University in Wales.
Met enthousiasme en een gezonde dosis humor geeft hij al meer dan 20 jaar trainingen, workshops op het gebied van agressie- en conflicthantering voor o.a. Roos, Sociale diensten, Ziekenhuizen, beveiligers, Gelredome etc.
Hij verzorgde enkele jaren geleden reeds workshops voor de verschillende regionale omroepen.

Dagdeel 3 Nazorg

Deze training richt zich zowel op journalisten als leidinggeven. Beiden spelen in de opvang en het herkennen van trauma’s een belangrijke rol.
Nazorg (in aanwezigheid leidinggevende)

Inhoud
De trainer/acteur speelt een aantal slachtoffers van agressie die door de deelnemers moeten worden opgevangen. Aan de hand van deze rollenspelen wordt gekeken wat de meest effectieve en wenselijke manier van opvang is. De trainer geeft feedback vanuit zijn rol als slachtoffer waarna theorie volgt.
1. PTSS herkennen
2. Effectieve opvang voorzieningen werkgever/leidinggevende
3. Opvang door collega’s
4. Opstellen van een opvangprotocol

Doel
Na deze training weten de deelnemers Stress te herkennen en welke opvang/maatregelen er getroffen moeten worden.

Aantal deelnemers
Maximaal 15.

Duur
3 uur.

Materiaal
-Veiligheidsplan Nederlandse Journalistiek
-Hands out gebruikte theorieën tijdens de training
-Website PersVeilig

Trainer
Fenno Moes (1964) Trainer & adviseur. Studeerde in 1989 af aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is eigenaar van de Agressieacademie en Durga training & acteurs. Volgde diverse opleidingen op het gebied van toegepaste psychologie(o.a RET gecertificeerd door Albert Ellis Institute in New York), en behaalde in 2010 zijn Bachelors “Violence Reduction” aan de Glamorgan University in Wales.
Met enthousiasme en een gezonde dosis humor geeft hij al meer dan 20 jaar trainingen, workshops op het gebied van agressie- en conflicthantering voor o.a. Roos, Sociale diensten, Ziekenhuizen, beveiligers, Gelredome etc.
Hij verzorgde enkele jaren geleden reeds workshops voor de verschillende regionale omroepen.

Zie ook:

Hoe kunnen journalisten agressie voorkomen?

Hoe voorkom ik?Hoe kunnen journalisten agressie voorkomen? Als journalist zijn er verschillende dingen die je kunt doen om bedreiging, geweld of intimidatie te voorkomen. Journalisten kunnen het doelwit worden van bedreiging, geweld of intimidatie. Dit kun je zelf...

Hoe kunnen werkgevers agressie voorkomen?

Hoe voorkom ik? Hoe kunnen werkgevers agressie voorkomen? Als werkgever zijn er verschillende dingen die je kunt doen om bedreiging, geweld of intimidatie te voorkomen. Agressie voorkomen als werkgever Dit kun je doen om de kans op agressie tegen werknemers te...

Trainingen

Hoe voorkom ik?Trainingen: zo leer je omgaan met agressie Voor journalisten is het van belang dat ze goede weerbaarheidstrainingen volgen. Wanneer je weet hoe je met agressie moet omgaan, kun je de boel deëscaleren. Daarmee voorkom je dat een situatie uit de hand...

Perskaarten

Hoe voorkom ik? Wat heb je aan een perskaart? Een perskaart gebruik je om jezelf te identificeren als journalist. Dat kan nodig zijn om je werk te kunnen doen. Bij demonstraties of ongevallen mag je van autoriteiten soms alleen dichtbij komen als je in het bezit van...

Verzekeringen

Hoe voorkom ik? Hoe zit dat met verzekeringen? Hoe goed voorbereid je ook bent, schade voorkomen lukt niet altijd. Voor die gevallen is het goed verzekeringen af te sluiten. Zodat je in geval van schade niet zelf voor de kosten opdraait. Wie hoort de juiste...

Risico analyse

Hoe voorkom ik? Waarom je potentiële risico's in kaart moet brengen Wie op alles is voorbereid komt niet snel voor verrassingen te staan. Daarom is het voor werkgevers en journalisten belangrijk potentiële bedreigingen in kaart te brengen. Vraag jezelf af wat er mis...

Dreigingen

Hoe voorkom ik?Met deze dreigingen krijgen journalisten te maken Journalisten krijgen op diverse manieren en op verschillende plekken met bedreigingen, geweld en intimidatie te maken. Wil je zulke dreigingen voorkomen, dan moet je ze eerst leren herkennen. Dreigingen...

Zie ook:

Hoe kunnen journalisten agressie voorkomen?

Hoe voorkom ik?Hoe kunnen journalisten agressie voorkomen? Als journalist zijn er verschillende dingen die je kunt doen om bedreiging, geweld of intimidatie te voorkomen. Journalisten kunnen het doelwit worden van bedreiging, geweld of intimidatie. Dit kun je zelf...

Hoe kunnen werkgevers agressie voorkomen?

Hoe voorkom ik? Hoe kunnen werkgevers agressie voorkomen? Als werkgever zijn er verschillende dingen die je kunt doen om bedreiging, geweld of intimidatie te voorkomen. Agressie voorkomen als werkgever Dit kun je doen om de kans op agressie tegen werknemers te...

Trainingen

Hoe voorkom ik?Trainingen: zo leer je omgaan met agressie Voor journalisten is het van belang dat ze goede weerbaarheidstrainingen volgen. Wanneer je weet hoe je met agressie moet omgaan, kun je de boel deëscaleren. Daarmee voorkom je dat een situatie uit de hand...

Perskaarten

Hoe voorkom ik? Wat heb je aan een perskaart? Een perskaart gebruik je om jezelf te identificeren als journalist. Dat kan nodig zijn om je werk te kunnen doen. Bij demonstraties of ongevallen mag je van autoriteiten soms alleen dichtbij komen als je in het bezit van...

Verzekeringen

Hoe voorkom ik? Hoe zit dat met verzekeringen? Hoe goed voorbereid je ook bent, schade voorkomen lukt niet altijd. Voor die gevallen is het goed verzekeringen af te sluiten. Zodat je in geval van schade niet zelf voor de kosten opdraait. Wie hoort de juiste...

Risico analyse

Hoe voorkom ik? Waarom je potentiële risico's in kaart moet brengen Wie op alles is voorbereid komt niet snel voor verrassingen te staan. Daarom is het voor werkgevers en journalisten belangrijk potentiële bedreigingen in kaart te brengen. Vraag jezelf af wat er mis...

Dreigingen

Hoe voorkom ik?Met deze dreigingen krijgen journalisten te maken Journalisten krijgen op diverse manieren en op verschillende plekken met bedreigingen, geweld en intimidatie te maken. Wil je zulke dreigingen voorkomen, dan moet je ze eerst leren herkennen. Dreigingen...